Datblygiadau o Bwys

Datblygiadau o Bwys

Mae trawsnewid dramatig wedi digwydd yng Nghastell-nedd Port Talbot, gyda buddsoddi sylweddol gan y sector cyhoeddus a phreifat wedi esgor ar adfywio arwyddocaol a newid er gwell i lawer o’n cymunedau.

Ymhlith y prosiectau, y mae adfywio canol trefi, gwelliannau i’r isadeiledd trafnidiaeth, tai a rhandai, parciau busnes llewyrchus a rhaglenni uchelgeisiol i hyrwyddo hamdden a thwristiaeth. .

Gyda’i gilydd, mae’r prosiectau hyn yn golygu bod gan Gastell-nedd Port Talbot y potensial i fod yn un o’r mannau mwyaf cyffrous a deinamig i fyw a gweithio ynddo yng Nghymru.

Gweld sut mae Castell-nedd Port Talbot yn cael ei thrawsnewid...

Strategaethau a Pholisïau’r Cyngor

Strategaethau a Pholisïau’r Cyngor
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Cynllun Cymunedd
9.87 MB
pdf Environment Strategy
3.93 MB
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete