Cefnogi Busnesau

Cefnogi Busnesau

Mae amrywiaeth o help a chyngor ar gael i bobl sydd am ddechrau, ehangu neu adleoli eu busnesau i Gastell-nedd Port Talbot.

O ddigwyddiadau busnes a seminarau amrywiol sy'n darparu gwybodaeth fusnes berthnasol, manylion am eiddo masnachol a diwydiannol gwag, benthyciadau a grantiau i gefnogi datblygu busnesau, help ymarferol i nodi cyfleoedd cyswllt i, yn bwysicach oll, weithio mewn partneriaeth â darparwyr lleol eraill i gynnig llwybr y gellir cael mynediad hwylus i gefnogaeth drwyddo pan fo'r angen.

Felly, os ydych eisoes yn rhedeg eich busnes eich hun, yn dechrau arni, â syniad busnes gwych neu am wybod mwy am gynnal busnes yng Nghastell-nedd Port Talbot, ffoniwch y Tîm Gwasanaethau Busnes ar 01639 686835 neu e-bostiwch: Busnes