Cyfeirlyfr Busnes

Cyfeirlyfr Busnes

Croeso i Gyfeirlyfr Busnes ar-lein AM DDIM Castell-nedd Port Talbot. Mae'r cyfeirlyfr yn cynnwys manylion o dros 900 o gwmnïau lleol, gan ddarparu arf delfrydol i gael gafael ar gyflenwyr a chwsmeriaid lleol.

I gael eich cynnwys ar y rhestr AM DDIM yn ogystal â derbyn y diweddaraf am yr arian, y digwyddiadau a'r seminarau busnes sydd ar gael drwy ein cylchlythyr chwarterol, cofrestrwch eich busnes yn awr.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu am gael mwy o wybodaeth ffoniwch y Tîm Datblygu Busnes ar 01639 686835 neu e-bostiwch: Busnes

Cyfarwyddiadau i SA11 2GG
Business Development Team
Property and Regeneration NPTCBC,
The Quays,
Baglan Energy Park
Briton Ferry Neath Port Talbot SA11 2GG pref
(01639) 686 835 (01639) 686 835 voice +441639686835
(01639) 686 108 fax +441639686108

Rhestr o Fusnesau

Chwilio yn ôl Gweithgaredd

Ychwanegu/Addasu Cais

Datganiad

Sylwer, gall y cyhoedd gael mynediad i'r wybodaeth a ddarperir gennych, naill ai dros y rhyngrwyd neu ar gopi caled, drwy gais gan yr Tim Datblygu Busnes. Hefyd o ganlyniad i wybodaeth sy'n fythol newid , ni fydd y gronfa ddata fyth 100% yn gywir. Gallwn ond cynnwys cwmnïau o fewn ffiniau Castell-nedd Port Talbot.

Cysylltiadau rhyngrwyd

Mae rhai busnesau yn y cyfeiriadur wedi darparu dolen i'w gwefannau sy'n annibynnol o wefan y cyngor. Nid yw CBS Castell-nedd Port Talbot yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.