Beth a brynir gennym

Beth a brynir gennym

Beth a brynir gennymMae'r cyngor yn brif brynwr sy'n gwario oddeutu £100 miliwn y flwyddyn ar amrywiaeth eang o gyflenwadau, gwasanaethau a gwaith.

O ystyried natur amrywiol ein gwasanaethau, mae'r gofynion yn amrywiol, o bryniadau gwerth isel i rai sylweddol megis cyflenwadau swyddfa a phapur ysgrifennu, i waith cyfalaf gwerth uchel a phrosiectau cymhleth eraill.

Ymhlith yr enghreifftiau o gontractau mae:

  • Gwasanaethau Hysbysebu
  • Petrolewm
  • Ynni
  • TGCh a Chyfarpar Swyddfa
  • Cyfleusterau h.y. diogeledd, glanhau ffenestri, etc.
  • Cerbydau a Chynnyrch Cysylltiedig
  • Deunydd Ysgrifennu a Chyflenwadau Swyddfa
  • Dodrefn Swyddfa
  • Bwydydd