... o Gontractwyr Cymeradwy

Rhestrau o Gontractwyr Cymeradwy

Cedwir rhestrau cymeradwy i gefnogi ein gweithrediadau adeiladu, ffyrdd, cynnal a chadw eiddo ac adnewyddu ac addasu tai.

Mae rhestrau dethol yn cynnwys enwau cyflenwyr posib sy'n bodloni ein safonau gofynnol mewn perthynas ag iechyd a diogelwch, gallu technegol a sefyllfa ariannol.

Mae cael eich derbyn ar restr gymeradwy yn eich caniatáu i geisio dyfynbrisiau neu dendrau heb unrhyw gyn-gymhwyso pellach.