Cyngor da wrth dendro

Cyngor da wrth dendro

Dylech:

 1. Ddarllen yr hysbyseb yn ofalus achyflwyno cais addas erbyn y dyddiad a nodwyd.
 2. Darllen yr holl ddogfennaeth yn ofalusa chyfeirio unrhyw ymholiadau at yswyddog cyswllt perthnasol.
 3. Sicrhau eich bod yn darparu'r hollwybodaeth y gofynnwyd amdani acateb pob cwestiwn yn gywir.
 4. Os nad ydych yn deall unrhyw rhan o'rmanylion, cysylltwch â Swyddog yCyngor a enwir yn y dogfennau erbyny dyddiad a nodwyd a gofynnwch amwybodaeth bellach.
 5. Dychwelyd y tendr erbyn y dyddiad a'ramser cau yn y dull a nodwyd.
 6. Dychwelyd y ddogfennaeth dendro aty cyfeiriad a nodwyd - sicrhewch yr aiffat adeilad cywir y Cyngor.
 7. Ymateb yn gyflym i unrhyw gais amwybodaeth bellach.

Peidwchâ gwneud camgymeriadau amlwgoherwydd y bydd hyn yn arwain at wrthodneu beidio derbyn eich tendr.

Dyma'r rhaimwyafcyffredin:

 1. Marc adnabod ar amlen y tendr.
 2. Derbyn dogfennau tendr ar ôl y dyddiadcau i dderbyn tendrau - ni ddylirdychwelyd dogfennau tendr ar ôl yramser a nodwyd ar y dyddiad cau argyfer dychwelyd dogfennau tendr.Ni chaifftendrau eu hystyried ar ôl ydyddiad cau.
 3. Anfon dogfennau tendr at y cyfeiriadanghywir - rhaid eu hanfon at ycyfeiriad dychwelyd a nodwyd.
 4. Ni arwyddwyd y ffurflen dendro.
 5. Peidio cynnig dyfynbris ar gyfer ynwyddau a/neu gwasanaeth a nodwyd.
 6. Peidio cwblhau'r dogfennau tendro ynllawn - tendrau anorffenedig.
 7. Peidio cyflwyno samplau o gynnyrchpan y gofynnir amdanynt.
 8. Peidio cyflwyno samplau o wybodaethrheolaethol, os y gofynnir amdanynt.Tystlythyrau (perfformiad) neu.