Business Wales

Gwasanaeth Canolfan Rhanbarthol

Mae Gwasanaeth Canolfan Rhanbarthol Lywodraeth Cynulliad Cymru yn rhoi gwybodaeth a chyngor i fusnesau Cymru ar gychwyn, rhedeg a meithrin busnes. Mae'r gwasanaethau cefnogi sydd ar gael yn cynnwys y canlynol:

  • Gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth cyflym, syml a di-lol gan wasanaeth canolfan ranbarthol Cymorth Hyblyg i Fusnes neu drwy'r wefan.
  • Rheolwyr perthnasoedd pwrpasol i gefnogi datblygiad busnesau drwy becyn o gefnogaeth wedi'i theilwra.
  • Cyngor arbenigol ar gydraddoldeb (AD) a rheoli amgylcheddol.

Felly, p'un a oes gennych fusnes newydd neu un sefydledig, ffoniwch eich Gwasanaeth Canolfan Rhanbarthol ar 03000 603 000 neu e-bostiwch: swanseabay@rcsswwales.co.uk

 ERDF LogoWelsh Government logo