Adleoli i CNPT

Adleoli i Gastell-nedd Port Talbot

Trosolwg o Gastell-nedd Port Talbot

Mae Bwrdeistref Castell-nedd Port Talbot yng nghanol economi de Cymru ar hyd coridor yr M4 gyda mynediad uniongyrchol i Lundain, de-ddwyrain Lloegr. rhannau eraill o'r DU ac Ewrop.

Neath Port Talbot's Location within Wales

Mae gan yr ardal gymysgedd cryf o ddiwydiannau sector gweithgynhyrchu a gwasanaeth a chyfran o gwmniau adnabyddus ag arbenigedd penodol mewn dur, electroneg, peirianneg gyffredinol a pheirianneg fanwl.

Neath Port Talbot's Location within Europe

Fe wnaeth Grwp Corus, a drosfeddiannwyd gan Tata Steel o India ddechrau 2007, greu grwp dur pumed mwyaf y byd. Mae'n cyflogi rhyw 3000 o bobl yn uniongyrchol yn ei ffatri ym Mhort Talbot a hefyd yn rhoi cyfleoedd contractio niferus i bobl a busnesau lleol.

Er bod gweithgynhyrchu'n parhau i fod yn allweddol i'r economi leol, mae sectorau eraill yn dod i'r amlwg.

Yn ddiweddar, adeiladwyd ffatri ynni bio-mas adnewyddadwy gyntaf Cymru a buddsoddodd GE Energy, un o gwmniau mwyaf y byd, £500m mewn gorsaf bwer sy'n cynnwys y dechnoleg tyrbin nwy ddiweddaraf.

Mae prosiectau isadeiledd ac adfywio gwerth miliynau o bunnoedd hefyd yn cynyddu cyflogaeth yn y sector adeiladu'n sylweddol tra bod y diwydiant twristiaeth bellach yn cyflogi mwy na 1000 o bobl, yn denu dros 1.3m o ymwelwyr ac yn cyfrannu dros £65m at yr economi leol (2005).

Mae Parc Ynni Baglan, a adfywiodd hen ardal ddiwydiannol, wedi ennill y BURA am arfer gorau ym maes adfywio, un o ddau brosiect yn unig yng Nghymru i ennill gwobr. Mae'r prosiect, a adfywiodd hen ardal ddiwydiannol, yn denu cwmniau o'r radd flaenaf ac, ar ol ei gwblhau, disgwylir iddo greu tua 3000 o swyddi.

Priodolir llwyddiant yr ardal i'r isadeiledd ardderchog, cyfathrebu da ac ansawdd y gweithlu.

Gallai Cofrestr Eiddo CNPT fod yn ddefnyddiol i fusnesau sy'n ystyried adleoli i ardal Castell-nedd Port Talbot. Mae hon yn cynnwys gwybodaeth am y swyddfeydd a'r safleoedd diwydiannol sydd ar gael yn ogystal â safleoedd datblygu posib ar draws y fwrdeistref. I weld y gofrestr eiddo, dilynwch y ddolen hon: Cofrestr Eiddo Castell-nedd Port Talbot