Sandfields Business Centre

Canolfan Fusnes Sandfields

Mae Canolfan Fusnes Sandfields yn un o fentrau entrepreneuraidd blaenllaw Cyngor Castell-nedd Port Talbot, gan roi llety swyddfa a gweithdy i fusnesau sy'n sefydlu a rhai sydd eisoes yn bodoli i bobl ifanc dan 31 oed. Prif amcan y Ganolfan yw gwneud y cam cyntaf i mewn i'r byd busnes cyn hawsed ag y bo modd.

Sandfields Young Business Centre

Wedi'i rheoli gan y tim datblygu economaidd, agorwyd y Ganolfan yn swyddogol ym 1998 a gwnaeth effaith yn gyflym gyda llu o bobl fusnes ifanc yn manteisio ar y cyfleusterau. Gydag adborth mor gadarnhaol, a nifer o fusnesau ar y rhestr aros, cafodd cynlluniau eu cyflwyno a'u cymeradwyo ar gyfer ail gam yr adeilad.

Canolfan Fusnes Sandfields
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Pecyn Gwybodaeth
400 KB

Yn gyfan gwbl, mae'r Ganolfan yn cynnig 24 swyddfa ac 11 gweithdy mewn meintiau amrywiol, gyda'r rhent yn dechrau o:

  • Swyddfeydd £69.26 y mis gan gynnwys TAW
  • Gweithdai £165.00 y mis gan gynnwys TAW

Yn ychwanegol, bydd angen talu am nwy chwarterol, dwr a thal gwasanaeth misol (sy'n cynnwys casglu sbwriel). Mae telerau'n cynnwys 'hawdd i mewn, hawdd allan' h.y. mis o rybudd gan y naill ochr i adael yr eiddo. Mae larwm tresmaswyr a chaeadau diogelwch wedi'u gosod ar bob swyddfa a gweithdy.

Sandfields YBC Waiting Area

Gwasanaethau

Mae gwasanaethau sydd ar gael yn y Ganolfan yn cynnwys:

  • Gwasanaethau llungopio a ffacsio
  • Cyfleusterau Cynadledda
  • Man dangos band eang
  • Parcio ceir
  • Mynediad 24/7 i'r unedau
  • Cyfleoedd i rwydweithio a phobl fusnes ifanc eraill yn y Ganolfan

Astudiaethau achos

PEBBLE ENGINEERING LTD

DESTEK

BUFFOON FILM AND MEDIA

ACT ENHANCE

MARK ADAMS ESTATE AGENTS

CHRISSY JENKINS

4 COLOUR DIGITAL

OCTAGON PRODUCTIONS