Conference Facilities

Cyfleusterau Cynadledda

Mae Canolfan Fusnes Sandfields a dwy ystafell sydd ar gael ar gyfer cyfarfodydd/hyfforddiant. Mae'n hawdd cyrraedd y ganolfan o'r M4 ac mae ganddi ddigon o fannau parcio. Mae gan y ddwy ystafell gynadledda fynediad i:

  • deledu/fideo/DVD
  • siart troi
  • taflunydd
  • gwasanaethau ffacsio a llungopio
Taliadau Llogi Ystafell Gynadledda Llogi Trwy'r Dydd Llogi Hanner Dydd
Ystafell Gynadledda A (hyd at 12) £60 £30
Ystafell Gynadledda B (hyd at 20) £80 £45

Gellir archebu trwy ffonio Rheolwr y Ganolfan ar (01639) 769611 neu drwy e-bostio: sandfieldsybc@npt.gov.uk

Sandfields YBC - Large Conference Room