Council Industrial Units

Unedau Diwydiannol y Cyngor

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn rheoli tua 220 o unedau mewn 11 lleoliad gwahanol yn yr ardal.

Mae maint yr unedau a'r swyddfeydd yn amrywio o 150 troedfedd sgwar i 5,000 troedfedd sgwar ac maent yn addas ar gyfer amrywiaeth eang o ddibenion masnachol (ac eithrio manwerthu).

I gael mwy o wybodaeth am y lleoliadau gwahanol a chyfarwyddiadau sut i gyrraedd y gwahanol safleoedd, dilynwch y dolenni canlynol:

Safleoedd ym Mhort Talbot

Ystad Ddiwydiannol Endeavour Close

Gweithdai Pentref Glyncorrwg

Canolfan Fusnes Pobl Ifanc Sandfields

Safleoedd yng Nghastell-nedd Port Talbot

Parc Busnes y Creunant

Gweithdai Pentref Glyn-nedd

Gweithdai Pentref Lon-las

Ystad Ddiwydiannol Heol Milland

Parc Busnes Mynachlog Nedd

Safleoedd yng Nghwm Tawe

Gweithdai Pentref Cwm-gors

Parc Busnes Cwm Tawe

Ystad Ddiwydiannol Gurnos

I gael manylion llawn unedau masnachol a diwydiannol gwag y Cyngor a rhai preifat, edrychwch ar y Gofrestr Eiddo Gwag ddiweddaraf.

Neu, gallwch gyflwyno ymholiad ar Ffurflen Ymholiad Eiddo.