Glyncorrwg Village Workshops

Gweithdai Pentref GlyncorrwgGlyncorrwg Village Workshops

I'r de o Lyncorrwg ym Mharc Coedwig Afan, mae'r safle hwn yn cynnig unedau diwydiannol a swyddfeydd sy'n amrywio o ran faint o 127 troedfedd sgwâr i 1,938 troedfedd sgwâr, oll o dan yr un to. Darperir toiledau cymunedol a chyfleusterau parcio digonol. Sylwch nad oes gan bob uned ar yr ystâd hon ddrysau ar ffurf caead rholer.

Sut mae cyrraedd yno

Gadewch yr M4 wrth gyffordd 40 i ymuno â'r A4107 gan barhau heibio Cynonville, Dyffryn Rhondda etc. Wrth i chi gyrraedd y Cymer, cymerwch yr heol chwith i Lyncorrwg. Cyn cyrraedd Glyncorrwg, dilynwch yr arwyddion i'r Ganolfan Beicio Mynydd ac mae'r gweithdai ar yr ochr chwith.