Sandfields Business Centre

Canolfan Busnes Pobl Ifanc Sandfields

Mae'r ganolfan yn cynnig 24 swyddfa ac 11 gweithdy yn arbennig ar gyfer pobl ifanc (18-31 oed) sy'n cychwyn neu sy'n rhedeg busnes.

Sandfields Young Business Centre

Yn wahanol i unedau eraill y cyngor, mae'r ganolfan yn darparu amrywiaeth o wasanaethau cefnogi er mwyn gwneud cychwyn busnes mor rhwydd a phosib.

Mae'r rhent ar gyfer swyddfeydd/gweithdai yn cael ei gyfrifo ar sail fisol, ynghyd a thal gwasanaethau misol o £5.20 a thaliadau am nwy, trydan a dwr.

I gael manylion y swyddfeydd/gweithdai sydd ar gael, ffoniwch Reolwr y Ganolfan ar 01639 769611 neu e-bostiwch: sandfieldsybc@npt.gov.uk