Crynant Business Park

Parc Busnes y Creunant

Gyda chysylltiadau trafnidiaeth da, mae'r parc hwn yng Nghwm Nedd yng nghanol pentref y Creunant, ar yr A4109. Mae unedau unigol yn amrywio o 500 troedfedd sgwar i 1,100 troedfedd sgwar. Mae swyddfa, toiledau a drysau ar ffurf caead rholer gan bob uned.

Sut mae cyrraedd yno

Gadewch yr M4 wrth Gyffordd 43 i ymuno a'r A456, gan ddilyn yr arwydd ar gyfer Castell-nedd, Merthyr Tudful. Gadewch yr A456 i ymuno a'r A4109 gan ddilyn yr arwydd ar gyfer Blaendulais. Ewch heibio Glofa Cefn Coed i'r Creunant a bydd y parc ar yr ochr chwith.