Lonlas Workshops

Gweithdai Pentref Lon-las

Mae'r safle hwn mewn lleoliad delfrydol ar yr A4230, heb fod yn bell o Gyffordd 44 yr M4 ac yn agos i'r A465 i Aberhonddu, sef ffordd Blaenau'r Cymoedd. Mae'r unedau a'r swyddfeydd yn amrywio o 150 troedfedd sgwar i 5,000 troedfedd sgwar, gan gynnwys toiledau cymunedol, gofalwr a system CCTV ar y safle.

Sut mae cyrraedd yno

Gadewch yr M4 wrth Gyffordd 44 ac ymuno a'r A4230 (Heol Peniel Green) i Sgiwen. Ar a´l Garej Stadium (ar yr ochr dde), mae'r gweithdai ar yr ochr chwith.