Milland Road

Ystad Ddiwydiannol Heol Miland

Mae'r ystâd hon yn agos at ganol tref Castell-nedd ac mae ganddi gysylltiadau trafnidiaeth ardderchog â'r A465, yr M4 a Chanolbarth Lloegr. Mae gan bob uned swyddfa/derbynfa, cegin a thoiledau, drysau ar ffurf caeadau rholer a pharcio digonol.

Sut mae cyrraedd yno

Gadewch yr M4 wrth Gyffordd 43 ac ymuno â'r A465 i gyfeiriad Castell-nedd. Mae'r ystâd ar yr ochr chwith ar ôl oddeutu milltir.