Neath Abbey Business Park

Parc Busnes Mynachlog Nedd

Mae'r parc hwn ychydig funudau o'r M4 ac mae ganddo gysylltiadau trafnidiaeth ardderchog. Mae'n cynnwys 38 uned sy'n amrywio o 1,100 troedfedd sgwâr i 3,500 troedfedd sgwar. Mae gan bob uned swyddfa, toiledau, drysau ar ffurf caead rholer a digon o barcio.

Sut mae cyrraedd yno

Gadewch yr M4 wrth Gyffordd 43 ac ymuno a'r A465 i gyfeiriad Castell-nedd. Mae'r parc busnes ar y chwith cyn Trade Centre Wales