Gurnos Industrial Estate

Ystad Ddiwydiannol Gurnos

Mae'r ystad hon ym mhen uchaf Cwm Tawe, yn agos i Ystalyfera ac i'r gogledd o'r brif ganolfan siopa ym Mhontardawe. Mae ei leoliad agos i'r A4067 a'r A4068 yn darparu cysylltiadau trafnidiaeth ardderchog a Rhydaman, Abertawe, coridor yr M4, ffordd Blaenau'r Cymoedd i Aberhonddu ac a Chanolbarth Lloegr.

Mae pob uned tua 1,000 troedfedd sgwar ac yn cynnwys swyddfa, toiledau a drysau ar ffurf caead rholer.

Sut mae cyrraedd yno

Gadewch yr M4 wrth Gyffordd 45 ac ymuno a'r A4067 i gyfeiriad Pontardawe. Ewch yn syth drwy'r pum cylchfan nesaf. Wrth y chweched gylchfan, cymerwch yr allanfa gyntaf i'r A4068 ac mae'r ystad ar yr ochr chwith.