Private Industrial Units

Unedau Masnachol a Diwydiannol Preifat

Mae amrywiaeth o unedau/swyddfeydd ar gael drwy'r sector preifat. Mae'r manylion llawn diweddaraf am yr holl eiddo neu dir yn y tudalennau hyn ar gael gan y gweithredwyr a nodir neu drwy lawrlwytho'r Gofrestr Eiddo Gwag ddiweddaraf.

Safleoedd ym Mhort Talbot

  • Parc Ynni Baglan
  • Parc Diwydiannol Baglan
  • Ystâd Ddiwydiannol Seaway Parade
  • Unedau Busnes Port Talbot
  • Ystad Ddiwydiannol Cynffig

Safleoedd yng Nghastell-nedd Port Talbot

  • Parc Busnes Llandarcy
  • Parc Busnes Cwm Nedd
  • Kearns

Cwm Tawe

  • Ystad Ddiwydiannol Pontardawe