Baglan Energy Park

Parc Ynni Baglan

Mae Parc Ynni Baglan yn rhan o gam cyntaf Bae Baglan, y safle datblygu unigol mwyaf yn y DU, gan gynnwys 500 hectar. Y weledigaeth ar gyfer yr ardal hon yw datblygu parciau busnes a gweithgynhyrchu fesul cam ar safle dwysedd isel o safon sydd wedi'i dirlunio.

Mae'r datblygiad hwn ger yr M4 ac mae system cynhyrchu pwer ar y safle sy'n cynnig costau ynni manteisiol i fusnesau yn y Parc.

Mae'r seilwaith wedi'i gwblhau ac mae safleoedd a gwasanaethau ar gael ar unwaith. Maent yn addas ar gyfer gweithgynhyrchu ysgafn a diwydiannau gwasanaeth. Mae amrywiaeth o safleoedd ar ar gyfer datblgyiad wedi'i deilwra neu adeiladau ffatri parod