Seaway Parade Ind. Units

Ystad Ddiwydiannol Seaway Parade

Mae'r ystad hon ger Parc Ynni Baglan ac mae ganddi gysylltiadau ardderchog a'r dwyrain a'r gorllewin drwy goridor yr M4. Mae gan y safle diwydiannol hwn gymysgedd o unedau o wahanol feintiau