Port Talbot Business Units

Unedau Busnes Port Talbot

Mae swyddfeydd a gweithdai sy'n amrywio o ran maint ar gael ar y safle hwn yn ardal Port Talbot. Am fanylion Addison Road Business Unitspellach, cysylltwch ag:

Emanuel Jones, Syrfewyr Siartredig

6 Cwrt Ty Nant

Treforgan

Caerdydd

CF15 8LW

Ffon: 02920 811581