Key to Map

Allwedd Map Safleoedd a Chyfleusterau

1. Parc Ynni Baglan

2. Parc Busnes Cwm Nedd

3. Parc Diwydiannol Baglan

4. Ystad Ddiwydiannol Cynffig

5. Parc Busnes Coed Darcy

6. Ystad Ddiwydiannol Glan-rhyd

7. Ardal Ddiwydiannol Dociau Port Talbot

8. Ystad Ddiwydiannol Green Park

9. Unedau Busnes Port Talbot

10. Ystad Ddiwydiannol Endeavour Close

11. Ystad Ddiwydiannol Seaway Parade

12. Canolfan Fusnes Pobl Ifanc Sandfields

13. Ystad Ddiwydiannol Brunel, Cwmafan

14. Ystad Ddiwydiannol Croeserw

15. Gweithdai Glyncorrwg

16. Parc Busnes Mynachlog Nedd

17. Gweithdai Pentref Lon-las

18. Ystad Ddiwydiannol Heol Milland

19. Ystad Ddiwydiannol Aloi/Parc Busnes Cwm Tawe

20. Parc Busnes Cwm Tawe

21. Gweithdai Cwm-gors

22. Ystad Ddiwydiannol Gurnos

23. Parc Busnes y Creunant

24. Parc Busnes Glyn-nedd

25. Unedau Busnes Tonmawr 2000

26. Parc Busnes Nant-y-Cafn

27. Ystad Ddiwydiannol Heol y Mynachlog

28. Pentref Busnes Harbwr

Cyswllt: Tim Datblygu Busnes, CBS Castell-nedd Port Talbot
Ffon: 01639 686865
E-bost: business@npt.gov.uk