Coed Darcy Business Park

Parc Busnes Coed Darcy

Mae Parc Busnes Coed Darcy yn gymysgedd sefydlog o unedau diwydiannol a swyddfeydd o safon uchel ger Cyffordd 43 traffordd yr M4.

Manylion gweithredwr y safle hwn yw:

Coed Darcy Ltd
Ty Llancoed
Llandarcy
Castell-nedd
Ffôn: 01792 321341

E-bost: cnolan@stmodwens.co.uk