Innov8

Gall troi syniad yn fusnes llwyddiannus fod yn heriol. Mae angen sgiliau busnes a chynllunio ariannol, eiddo fforddiadwy a mynediad i ddigon o arian i oroesi'r cyfnod masnachu cynnar.

Mae cynllun Innov8 Castell-nedd Port Talbot yn darparu amrywiaeth o gefnogaeth a chyngor ar ddechrau, datblygu a thyfu busnes, gan gynnwys:

  • Mynediad i weithdai a chyrsiau cychwyn sydd wedi'u llunio i ddarparu hyfforddiant sgiliau busnes ymarferol.
  • Nodi ffynonellau arian a chefnogaeth briodol i'ch helpu i wneud cais.  
  • Gwybodaeth am adeiladau busnes.
  • Pecyn gwybodaeth "cychwyn" wedi'i deilwra i'ch anghenion busnes chi.  
  • Cyfeirio i weithdai, seminarau a chefnogaeth ymarferol, h.y. cadw cyfrifon, sgiliau gofal cwsmeriaid, denu busnes newydd etc., pan fyddwch wedi dechrau masnachu.
  • Cefnogaeth barhaus wrth i'r busnes ddatblygu.

Mae'r rhaglen yn darparu cefnogaeth grant i gynnwys hyd at 50% o gostau cychwyn cymwys hyd at uchafswm o £1,000. Mae'r holl gostau cyfalaf (ac eithrio cerbydau) yn gymwys yn ogystal â chostau cyn cychwyn megis stoc, gorbenion a marchnata.

Mae ariannu'n amodol ar y cleient yn sefydlu ei fusnes yng Nghastell-nedd Port Talbot a chwblhau cwrs cychwyn cydnabyddedig yn llwyddiannus. Trafodir manylion cyrsiau fel rhan o'r broses cyflwyno cais.

I wybod mwy am Innov8+, cysylltwch â Sian Wyndham yng Nghanolfan Busnesau Ifanc Sandfields trwy ffonio 07971 719745 neu e-bostio Gwasanaethau Busnes.

Innov8+
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Innov8
115 KB