Centerprise

Sesiynau Cyngor Centerprise

Cynhelir sesiynau galw heibio i fyfyrwyr Coleg Castell-nedd Port Talbot sy'n ystyried dechrau a rheoli eu busnesau eu hunain.

  • Datblygu syniad busnes.
  • Gwybodaeth am ddechrau busnes
  • Cefnogaeth yn ystod y camau sefydlu/datblygu.
  • Mentora a chynllunio busnes.
  • Cyfeirio at gefnogaeth arbenigol.
  • Darparu swyddfa.
  • Y cyfle i gwrdd â phobl o'r un feddylfryd.
  • Gweithdai a seminarau ymarferol.
  • Cefnogaeth a chyngor ynghylch arian grant a benthyciadau.

Bydd y sesiynau'n cyd-fynd ag agoriad y Ganolfan Fenter a Sefydlu Busnesau newydd o'r enw 'Centerprise' yng Ngholeg Castell-nedd Port Talbot. Ei nod yw annog a chefnogi myfyrwyr (o'r gorffennol a'r presennol) yn ystod camau cynnar hunangyflogaeth.

Dyddiadau y tymor newydd:

Dydd Mercher, 29 Ionawr, 2020
Dydd Mercher, 26 Chwefror, 2020
Dydd Mercher, 25 Mawrth, 2020
Dydd Mercher, 22 Ebrill, 2020
Dydd Mercher, 20 Mai, 2020
Dydd Mercher, 17 Mehefin, 2020
Dydd Mercher, 15 Gorffenaf, 2020
Dydd Mercher, 12 Awst, 2020
Dydd Mercher, 9 Medi , 2020
Dydd Mercher, 7 Hydref, 2020
Dydd Mercher, 4 Tachwedd, 2020
Dydd Mercher, 2 Rhagfyr, 2020

Lleoliad y sesiynau fydd Centerprise, Coleg Castell-nedd Port Talbot. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch a Centerprise ar 01369 648657 neu e-bostiwch centerprise@nptcgroup.ac.uk