In Business - NPT

'Mewn Busnes' Castell-Nedd Port Talbot

Croeso i ‘Byd Busnes’– yn hyrwyddo Castell-nedd Port Talbot fel lle I fusnesau dyfu a ffynnu gyda chyfleoedd rhagorol ar gyfer buddsoddwyr yn yr ardal.

Rydym wedi cynnwys enghreifftiau o sut rydym yn gweithio gyda'n partneriaid adfywio i greu'r amgylchedd iawn i'n busnesau ddatblygu a thyfu, a sut rydym yn gwireddu ein gweledigaeth i adeiladu dyfodol gwell ar gyfer Castell-nedd Port Talbot, ac ar yr un pryd cefnogi dyheadau Rhanbarth Dinas Bae Abertawe.