Mae Castell-nedd Port Talbot wedi ei weddnewid yn helaeth, diolch i lefelau sylweddol o fuddsoddiad gan y sectorau cyhoeddus a phreifat, ac o ganlyniad i hyn mae adfywio arwyddocaol a newid er gwell i'w weld mewn nifer o'n cymunedau.

Neath Port Talbot County Borough is located at the centre of the South Wales economy along the M4 corridor with direct access to London, the South East of England, other parts of the UK and Europe.

Mae dechrau busnes yn gyffrous ac yn rhoi boddhad, ond mae hefyd yn llawn heriau.

Mae amrywiaeth o help a chyngor ar gael i bobl sydd am ddechrau, ehangu neu adleoli eu busnesau i Gastell-nedd Port Talbot.

Mae'r Cyfeiriadur yn cynnwys manylion dros 900 o gwmnïau lleol sy’n darparu adnodd delfrydol i ganfod cyflenwyr lleol a chwsmeriaid fydd yn cryfhau'r economi leol.

The Swansea Bay City Region encompasses the areas of Pembrokeshire, Carmarthenshire, Neath Port Talbot and Swansea. City Regions offer a new approach to economic regeneration.

Ceir amrywiaeth eang o adeiladau a safleoedd diwydiannol yn ardal Castell-nedd Port Talbot, gan amrywio o 300 troedfedd sgwâr i fwy na 50,000 troedfedd sgwâr

Mae canllaw'r ‘Byd Busnes’ yn hyrwyddo Castell-nedd Port Talbot fel man lle gall busnesau dyfu a ffynnu gyda chyfleoedd gwirioneddol i fuddsoddwyr yn yr ardal.